Er vi klar?


De fleste har smartphones og bruger apps i det daglige. Mange har også en tablet. De mobile enheder er blevet en del af vores hverdag, så at få en ide, eller iværksætte et projekt, hvor man forestiller sig, der er behov for en app, er meget naturligt. At få lavet én er et imidlertid et håndværk, de fleste ikke kender så meget til.
Det gør vi. Derfor har vi sammensat denne guide, som kan hjælpe dig til at finde ud af, på hvilket stadie af app-behov, dit projekt befinder sig. Både for at guide dig i forhold til den samtale, du skal til at have med os, og for at støtte dig i dit projekt.

Idé


  • Hvad er det, der bliver nemmere?
  • Hvad kan man med din app, som man ikke har kunnet før?

“Kunne det ikke være smart, hvis man…” Idé-fasen er der, hvor du er, hvis du har gjort dig tanker om, hvad det er for en værdi, din app skal levere. Du har ikke nogen særlig konkrete forestillinger, men du har identificeret et problem eller behov og en løsning. Dit behov fra os er i denne fase er sparring og facilitering.

Springfeed kan hjælpe dig med at optimere din idé. Med dit originale koncept i centrum indgår vi i dialog, om hvad der skal til for at realisere det, og hvad der kan lade sig gøre. Vi kommer med vores bedste råd og anbefalinger til dit projekt for, at du får størst fordel af teknologien.

Visualisering


  • Hvad ønsker jeg, brugeren skal opleve?
  • Er der nogen eksisterende koncepter, jeg er inspireret af eller ser op til?
  • Har jeg en grafisk identitet, som app’en skal indgå i?

Her har du ret godt styr på idéen, og projektet har bevæget sig ind i en lidt mere konkret fase. Der er lavet nogle lidt mere udførlige skitser, og måske har du gjort dig tanker om flow og brugerrejse. Dine ønsker til din apps visuelle udtryk står klart for dig. Dit behov fra os i denne fase er grafisk bistand og konceptudvikling.

Sammen med vores dygtige grafiker gør vi din idé håndgribelig. Dine eventuelle ønsker til farvetema, stil og elementer bliver taget i betragtning, når vi udvikler et udkast til den grafiske fremstilling. Brugervenlighed og æstetik er i fokus for at kvalitetssikre din app visuelt.

Design


  • Kan det, jeg ønsker mig, lade sig gøre teknisk?
  • Kan det laves inden for mit budget?

Projektets idé er klar, funktionaliteten er fastlagt, og der er defineret klare ønsker til udtryk, brugerrejse og grafisk identitet. Kort sagt: App’en er klar til at blive designet fra et teknisk synspunkt, så den opfylder de opsatte forudsætninger. Dit behov fra os i denne fase er projektplanlægning og forventningsafstemning.

Vi aftaler det fremadrettede udviklingsforløb nærmere, og vi klæder dig på til det med indsigt i faser og milepæle. Forretningsforståelse og effektivitet er nøgleord i planlægningen. Af hensyn til projektets kompleksitet og digital innovation indrettes forløbet tilpasningsdygtigt for på bedste vis at kunne tage hånd om de muligheder og udfordringer, der måtte opstå undervejs.

Realisering


  • Hvordan, rent teknisk og programmatisk, skal app’en udvikles?

Her programmeres og testes app’en. Som kunde kan du kommer til os i denne fase, hvis du har bygget en mock-up af din app selv eller fået det lavet af en anden leverandør og ønsker hjælp til at udvikle en markedsklar, teknisk sund og enheds-testet app. Dit behov fra os er i denne fase er udvikling og kvalitetssikring.

Vores dygtige udviklere går i maskinrummet for at programmere din app. App’en testes grundigt og eventuelle fejl rettes i løbet af processen for at kvalitetssikre indhold og funktionalitet. Løbende sparrer vi med dig og indgår i dialog om relevante fremskridt.

Lancering


  • Har jeg behov for en dedikeret partner under og efter lancering af min app?

Springfeed kan også træde ind i et projekt i lancerings-fasen – dog påtager vi os ikke ansvar for udrulning af kode eller teknik, vi ikke selv har valideret grundigt. Vores ydelser omfatter imidlertid også post-launch bistand, opfølgning og service. Dit behov fra os er i denne fase drift og optimering.