Om Springfeed


This is who we are


Springfeed er et dansk app-bureau med hovedsæde i København. Vi udvikler mobilløsninger og rådgiver omkring udvikling og branchekarakteristika indenfor det hastigt voksende mobile marked. Vi sætter en ære i at yde den bedste service og gør dette ud fra kerneværdierne: Indsigt, innovation, samarbejde, kvalitet, og hastighed.

Den digitale verden er dynamisk og uforudsigelig, og innovation brager derudaf. Dermed er det vigtigt for os i Springfeed at erkende, at en app, så vel som idéen bag, er en organisk og levende størrelse. Udviklingsforløbet hos os er derfor en digital rejse gennem omskiftelige trends, behov, krav og ønsker, hvor vi kontinuerligt tilpasser kursen.

Da en app er en organisk størrelse, må udviklingsforløbet indrettes til at rumme dette præmis. Derfor optimerer vi i Springfeed vores projektledelse i kraft af agil udvikling. Mere specifikt arbejder vi med en metode kaldet scrum, der understøtter et fleksibelt og tilpasningsdygtigt samarbejde, når vilkår og scenarier skifter undervejs. Klar ansvarsfordeling og løbende forventningsafstemning er nøgleord.

Sådan skræddersyr vi din app

Processen


1. Ideudvikling

Den gode idé til en app opstår hos dig inspireret af din hverdag. Du kommer til os med dine tanker, og sammen optimerer vi din idé. Med dit originale koncept i centrum indgår vi i dialog, om hvad der skal til for at realisere det, så du får størst fordel af teknologien.

2. Grafisk fremstilling

Sammen med vores dygtige grafiker gør vi din idé håndgribelig. Dine eventuelle ønsker til visuelt udtryk bliver taget i betragtning, når vi udvikler et udkast til den grafiske fremstilling. Brugervenlighed og æstetik er i fokus..

3. Designfastlæggelse

I samarbejde med dig beslutter vi os for det rigtige design for din app. Endelige prioriteringer afklares, og vi aftaler det fremadrettede udviklingsforløb nærmere. Forretningsforståelse og effektivitet er nøgleord i planlægningen.

4. Programmering og test

Vores dygtige udviklere går i maskinrummet for at programmere din app. Appen testes grundigt og indhold og funktionalitet kvalitetssikres. Løbende sparrer vi med dig og indgår i dialog om relevante fremskridt.

Teamet


Vores kunder er vilde med os